Strona jest obecnie w fazie beta. Niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie.

O naszych danych

Hej, pewnie zastanawiasz się skąd zebraliśmy te wszystkie dane? Poniżej przedtawiamy nasze źródła.

Miasto Stołeczne Warszawa

Informacje dotyczące nazw szkół, ich danych kontaktowych oraz lokalizacji pobraliśmy z serwisu "Otwarte dane po warszawsku" (api.um.warszawa.pl) w dniu 8.02.2019 r. Dane prezentowane w serwisie mogą różnić się od danych zamieszczonych na stronie!

Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy

Dane związane z profilami szkół, średnimi ilościami punktów oraz datami dni otwartych zaczerpneliśmy z dokumentów pdf z Serwisu Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl), które przetworzyliśmy do przyjaznego formatu.

HERE Maps API

Lokalizacja szkół udostępniona przez Miasto Stołeczne Warszawa zawiera tylko dane adresowe Z pomocą Here Maps API (developer.here.com) poddaliśmy je procesowi geolokalizacji, czyli mówiąc prościej, pobraliśmy współrzędne geograficzne odpowiadające adresom, dzięki czemu możemy prezentować mapy oraz wskazówki dojazdu.

Społeczność

Przecież to serwis tworzony przez uczniów dla uczniów, więc największym źródłem informacji jesteśmy my! Wszelkie błędy zostają poprawione "manualnie" po werfikacji, w związku z tym dane w naszym serwisie mogą się różnić od danych pobranych za pomocą API.